Saurabh Mukherjea with Rakshit Ranjan and Pranab Uniyal